1. A természetes számok

Az általános iskola 5. osztályának anyagrészeiről fogok írni a következőkben.

1.  A természetes szám fogalma (alaki, helyi, valódi érték)
 2.  A tízes számrendszer (számkörbővítés, helyiérték-táblázat)
3.  A számok írása, olvasása, helyesírása, a római számírás
4.  A természetes számok helye a számegyenesen
5.  A természetes számok összehasonlítása
6.  A természetes számok kerekítése
7.  A természetes számok összeadása
8.  A természetes számok kivonása
9.  A természetes számok szorzása
10.  Természetes számok szorzása 10-zel, 100-zal, 1000-rel…
11.  A szorzat változásai
12.  A többjegyű számok szorzása
13.  A természetes számok osztása
14.  A hányados változásai
15.  Természetes számok osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel…
16.  Osztás többjegyű osztóval
17.  A szorzás és osztás gyakorlása
18.  Osztó és többszörös
19.  A műveletek sorrendje
20-21.  Gyakorlás
22-24.
1. témazáró dolgozat előkészítése
1. témazáró dolgozat írása
1. témazáró dolgozat megbeszélése