Kisérettségi témakörök

Hamarosan itt a kisérettségizés ideje, általában 10. osztályban van, február környékén. Ahány iskola, annyi szokás, így sajnos nem tudok tippet adni arra vonatkozólag, hogy milyen hosszú lesz, s milyen feladatok lesznek benne. Többnyire régebbi érettségikből válogatnak össze ezekbe a témákba eső feladatokat. Valahol segítik a felkészülést, valamelyik iskolában megkapod a listád, s magad kell felkészülnöd… Így… 

Összegyűjtöttem, hogy mik azok a témakörök, amik várhatóak a kisérettségin.

 

 

 

Halmazok

 • nevezetes számhalmazok (valós-, egész-, természetes számok stb) 
 • intervallumok (nyílt, zárt) 
 • halmazműveletek (unió, metszet, különbség, komplementer)

 

Algebra és számelmélet

 • Hatványozás egész kitevőre
 • Hatványozás azonosságai
 • Algebrai kifejezések összevonása, szorzása
 • Nevezetes azonosságok (szorzatok) 
 • Összegek szorzattá alakítása
 • Algebrai törtekkel való műveletek
 • Oszthatóság, prímszámok
 • Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

 

Függvények

 • függvények értelmezése, ábrázolása, jellemzése
 • lineáris függvény
 • abszolútérték-függvény
 • másodfokú függvény

Geometria

 • összefüggések a háromszög alapadatai között
 • összefüggés a derékszögű háromszög oldalai között (pitagorasz tétele)
 • Pitagorasz tétel alkalmazása vegyes feladatokban
 • Thálesz tétele
 • Háromszög körei (bele és köré írható kör) 

(háromszögek, négyszögek, sokszögek, középponti és kerületi szögek tételei, hasonlóság, párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, szögfüggvények-hegyesszögeké)

 

Egyenletek, egyenletrendszerek

 • elsőfokú egyismeretlenes egyenletek (törtes, algebrai törtes)
 • szöveges feladatok megoldása egyenletekkel
 • egyenlőtlenségek
 • abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek
 • elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer

 

Geometriai transzformációk 

 • egybevágósági transzformációk a síkon
 • alakzatok egybevágósága
 • szimmetria
 • nevezetes pontok, vonalak a háromszögben
 • tengelyes tükrözéssel megoldható feladatok
 • középpontos tükrözéssel megoldható feladatok
 • elforgatással megoldható feladatok
 • vektorok
 • eltolással megoldható feladatok
 • ponthalmazok
 • szög, körív, körcikk

 

Kombinatorika

 • sorbarendezések
 • skatulya elv

 

Statisztika

 • adatok gyűjtése, rendszerezése
 • adatok jellemzése (átlag, módusz, medián, terjedelem)
 • adatok szemléltetése (kör, oszlop diagram) 

 

Négyzetgyök

 • racionális számok, irracionális számok, műveletek a valós számkörben
 • a négyzetgyök értelmezése, azonosságai
 • az azonosságok alkalmazása feladatokban (műveletek négyzetgyökös kifejezésekkel, gyöktelenítés, valós számok összehasonlítása) 

 

Másodfokú egyenlet

 • másodfokú egyenletek megoldása szorzattá alakítással
 • a másodfokú egyenlet megoldóképlete
 • a gyöktényezős alak, gyökök és együtthatók összefüggése
 • másodfokúra visszavezethető magasabb fokú egyenletek
 • másodfokú egyenlőtlenségek
 • négyzetgyökös egyenletek

 

Hegyesszögek szögfüggvényei

 • derékszögű háromszög adatainak kiszámítása hegyesszögek szögfüggvényeivel
 • hegyesszögek szögfüggvényeinek alkalmazása síkgeometriai feladatokban
 • nevezetes szögek szögfüggvényei (30°, 45°, 60°)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.